Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Zavod za Urologiju sastavni je dio Kliničke bolnice Dubrava. Sastoji se od stacionarnog dijela, dnevne bolnice, polikiničkog dijela (urološke ambulante, endoskopske ambulante, ambulante za urodinamiku, ambulante za urološki ultrazvuk), operacijske dvorane (dvorana za otvorene operacije u sklopu središnjeg operacijskog bloka te dvorana za endoskopske operacije u sklopu središnjeg medicinskog bloka) i jedinice za ESWL (izvantjelesno mrvljenje kamenaca).

Stacionarni se dio (24 kreveta) sastoji od pet trokrevetnih i jedne dvokrevetne sobe, jednog apartmana, poslijeintenzivne njege (dvije trokrevetne sobe), liječničke ordinacije s administracijom, ambulante za previjanja i manje zahvate te prostora za odmor osoblja.

Područja rada Zavoda za urologiju obuhvaćaju simptome donjeg urinarnog trakta (LUTS), urološku onkologiju, endoskopsku urologiju, neurourologiju s urodinamikom, poremećaje mokrenja, vaskularne pristupe za hemodijalizu, urolitijazu, urinarne infekcije, andrologiju te rekonstrukcijsku urologiju.

Na Zavodu urološku djelatnost obavljaju 8 specijalista i 2 specijalizanta urologije, 20 medicinskih sestara te ostalo osoblje. Godišnje se u prosjeku stacionarno liječi oko 1250 bolesnika, a oko 2700 bolesnika putem dnevne bolnice.