Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik Zavoda izv. prof. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. tel: (01) 290 3518 email: procelnik.uro@kbd.hr
Glavna sestra Zavoda Anita Klarić, mag. med. techn. tel: (01) 290 3777 email: glsestra.uro@kbd.hr
Administrator Karina Đurić tel: (01) 290 3519 email: kdjuric@kbd.hr

Zavod za Urologiju sastavni je dio Kliničke bolnice Dubrava. Sastoji se od stacionarnog dijela, dnevne bolnice, polikiničkog dijela (urološke ambulante, endoskopske ambulante, ambulante za urodinamiku, ambulante za urološki ultrazvuk), operacijske dvorane (dvorana za otvorene operacije u sklopu središnjeg operacijskog bloka, te dvorana za endoskopske operacije u sklopu središnjeg medicinskog bloka) i jedinice za ESWL (izvantjelesno mrvljenje kamenaca).
Stacionarni dio (24 kreveta) sastoji se od pet trokrevetnih i jedne dvokrevetne sobe, jednog apartmana, postintenzivne njege (dvije trokrevetne sobe), liječničke ordinacije s administracijom, ambulante za previjanja i manje zahvate, te prostora za odmor osoblja.

Više >