Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Vojna bolnica u Zagrebu, današnja Klinička bolnica Dubrava, započinje s radom 1781. godine. Prvi urolog u povijesti bolnice bio je dr. Artur Kohn koji je započeo s radom 1945. godine. U to je vrijeme bolnica bila smještena na lokaciji Kuniščak, a urološka je djelatnost razvijana u sklopu Odjela za kirurgiju. Zasebni Odsjek za urologiju, još uvijek u sklopu kirurškog odjela, osnovan je tek devet godina kasnije (1954. god.), a s vremenom je prerastao u Odjel za urologiju. Godine 2002. odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za urologiju izdvaja se iz sastava Klinike za kirurgiju KB Dubrava i postaje samostalni odjel, a temeljem odluke Sanacijskog vijeća KB Dubrava od rujna 2015. god. ustrojava se kao Zavod za urologiju.