Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik Poliklinike doc. prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med.
Glavna sestra Katarina Karamatić, univ. mag. med. techn. tel: tel: (01) 290 2350

Jedinica za centralno naručivanje Kliničke bolnice Dubrava smještena je u prizemlju glavne zgrade na južnom ulazu u bolnicu.

Pacijenti se mogu naručiti za sve specijalističke preglede i dijagnostičke postupke osobnim dolaskom u Jedinicu za centralno naručivanje od 8,00 do 16,00 sati, osim za:

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju od 7,00 do 15,00 sati

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku od 12,00 do 14,00 sati

Ostali načini naručivanja su:

Kod naručivanja je potrebno poslati/priložiti potvrdu o izdanim uputnicama i potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Naglašavamo da naručivanje telefonom nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid ili prilaganja potrebne medicinske dokumentacije (povijesti bolesti ili preporuke specijalista).

Informacije vezane uz naručivanje mogu se dobiti na broj telefona: (01) 290 24 35 od 12,00 do 16,00 sati.

Djelatnici

Više informacija >

Naručivanje

Više informacija >