Language
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Search our pages

Text size
A A A
Theme
Webmail
A A A
+385 1 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Head Assistant Professor Jurica Maraković, MD, PhD email: procelnik.polik@kbd.hr
Head nurse Katarina Karamatić, univ. mag. med. techn. tel: (01) 290 2350 email: glsestra.polik@kbd.hr

Enter your search term into the search field

Infirmaries

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulanta za štitnjaču

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Ambulante

Odjel za torakalnu kirurgiju

Ambulante

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za hematologiju

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Ambulante

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Ambulante

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Ambulante

Klinika za psihijatriju

Ambulante

Zavod za pulmologiju

Ambulante

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulante

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Ambulante

Zavod za intenzivnu medicinu

Ambulante

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za neurokirurgiju

Ambulante

Zavod za neurologiju

Ambulante

Zavod za očne bolesti

Ambulante

Zavod za urologiju

Ambulante

Zavod za abdominalnu kirurgiju

Ambulante

Djelatnost za dermatovenerologiju

Ambulante

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Ambulante

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Opća gastroenterološka ambulanta

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

Odjel za nuklearnu medicinu

Ordinacija za osteoporozu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Peritonejska ordinacija

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

Day Hospital

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dnevna bolnica

Zavod za hematologiju

Dnevna bolnica

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dnevna bolnica

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dnevna bolnica

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dnevna bolnica

Zavod za pulmologiju

Dnevna bolnica

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dnevna bolnica

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za neurologiju

Dnevna bolnica

Zavod za očne bolesti

Dnevna bolnica

Zavod za urologiju

Dnevna bolnica

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Dnevna bolnica

Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

Diagnostics

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za invanzivnu i intervencijsku kardiologiju

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dijagnostika

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dijagnostika

Zavod za pulmologiju

Dijagnostika

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dijagnostika

Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Dijagnostika

Zavod za neurologiju

Dijagnostika

Zavod za očne bolesti

Dijagnostika

Zavod za urologiju

Dijagnostika

Djelatnost za dermatovenerologiju

Dijagnostika

Odjel za nuklearnu medicinu

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

Zavod za pulmologiju

Odjel invazivne, intervencijske i funkcionalne pulmološke dijagnostike

Zavod za nefrologiju i dijalizu

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Klinički zavod za patologiju i citologiju

Odjel za imunohistokemijsku i molekularnu tkivnu dijagnostiku

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Prikaži

Infirmaries

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

More information >
Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

More information >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

More information >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

More information >
Department of Nuclear Medicine

Ambulanta za štitnjaču

More information >
Department of Transfusion Medicine

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

More information >
Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Infirmaries

More information >
Odjel za torakalnu kirurgiju

Infirmaries

More information >
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

Infirmaries

More information >
Zavod za hematologiju

Infirmaries

More information >
Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition

Infirmaries

More information >
Department of Clinical Immunology, Allergology and Rheumatology

Infirmaries

More information >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Infirmaries

More information >
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Infirmaries

More information >
Department of Nephrology Diagnostics with Day Hospital

Infirmaries

More information >
Department of Psychiatry

Infirmaries

More information >
Department of pulmonology

Infirmaries

More information >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Infirmaries

More information >
Department of Ear, Nose and Throat

Infirmaries

More information >
Zavod za intenzivnu medicinu

Infirmaries

More information >
Department of Endocrinology, Diabetes, Diseases of Metabolism and Clinical Pharmacology

Infirmaries

More information >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Infirmaries

More information >
Zavod za neurokirurgiju

Infirmaries

More information >
Department of Neurology

Infirmaries

More information >
Department of Ophthalmology

Infirmaries

More information >
Department of Urology

Infirmaries

More information >
Zavod za abdominalnu kirurgiju

Infirmaries

More information >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Infirmaries

More information >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Infirmaries

More information >
Department of Nuclear Medicine

Infirmaries

More information >
Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition

Opća gastroenterološka ambulanta

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

More information >
Department of Transfusion Medicine

Immunohematological diagnostic

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

More information >
Department of Transfusion Medicine

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

More information >
Department of Nuclear Medicine

Ordinacija za osteoporozu

More information >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

More information >
Department of Transfusion Medicine

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

More information >

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

More information >
Department of Nephrology Diagnostics with Day Hospital

Peritonejska ordinacija

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

More information >

Day Hospital

Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

Day Hospital

More information >
Department of Endocrinology, Diabetes, Diseases of Metabolism and Clinical Pharmacology

Day Hospital

More information >
Zavod za hematologiju

Day Hospital

More information >
Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition

Day Hospital

More information >
Department of Clinical Immunology, Allergology and Rheumatology

Day Hospital

More information >
Department of Nephrology Diagnostics with Day Hospital

Day Hospital

More information >
Department of pulmonology

Day Hospital

More information >
Department of diagnostic and Interventional Radiology

Day Hospital

More information >
Department of Ear, Nose and Throat

Day Hospital

More information >
Department of Day Surgery

Day Hospital

More information >
Department of Day Surgery

Day Hospital

More information >
Department of Neurology

Day Hospital

More information >
Department of Ophthalmology

Day Hospital

More information >
Department of Urology

Day Hospital

More information >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Day Hospital

More information >
Department of Psychiatry

Day Hospital

More information >

Diagnostics

Department of Cardiovascular Medicine

Diagnostic Department for Echocardiography, Imaging of the Heart

More information >
Department of Cardiovascular Medicine

Diagnostic and Therapeutic Department for Electrostimulation and Heart Electrophysiology

More information >
Department of Cardiovascular Medicine

Diagnostic and therapeutic Department for Invasive and Interventional Cardiology

More information >
Department of Endocrinology, Diabetes, Diseases of Metabolism and Clinical Pharmacology

Diagnostics

More information >
Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition

Diagnostics

More information >
Department of Clinical Immunology, Allergology and Rheumatology

Diagnostics

More information >
Department of Nephrology Diagnostics with Day Hospital

Diagnostics

More information >
Department of pulmonology

Diagnostics

More information >
Department of diagnostic and Interventional Radiology

Diagnostics

More information >
Department of Clinical Microbiology and Hospital Infections

Diagnostics

More information >
Department of Neurology

Diagnostics

More information >
Department of Ophthalmology

Diagnostics

More information >
Department of Urology

Diagnostics

More information >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Diagnostics

More information >
Department of Nuclear Medicine

Diagnostics

More information >
Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

More information >
Department of pulmonology

Department of invasive, interventional and functional pulmonology diagnostics

More information >
Department of Nephrology and Dialysis

Department of Nephrology Diagnostics with Day Hospital

More information >
Department of Pathology and Cytology

Immunohistochemical and molecular tissue diagnostics unit

More information >
Department of Laboratory Diagnostics

Molecular diagnostics and genetics unit

More information >
Department of Transfusion Medicine

Immunohematological diagnostic

More information >