Language
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Search our pages

Text size
A A A
Theme
Webmail
A A A
+385 1 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med. email: procelnik.polik@kbd.hr
Glavna sestra Katarina Karamatić, bacc. med. techn. tel: (01) 290 2350 email: glsestra.polik@kbd.hr

Enter your search term into the search field

Infirmaries

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulanta za štitnjaču

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Ambulante

Odjel za torakalnu kirurgiju

Ambulante

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za hematologiju

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Ambulante

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Ambulante

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Ambulante

Klinika za psihijatriju

Ambulante

Zavod za pulmologiju

Ambulante

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulante

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Ambulante

Zavod za intenzivnu medicinu

Ambulante

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za neurokirurgiju

Ambulante

Zavod za neurologiju

Ambulante

Zavod za očne bolesti

Ambulante

Zavod za urologiju

Ambulante

Zavod za abdominalnu kirurgiju

Ambulante

Djelatnost za dermatovenerologiju

Ambulante

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Ambulante

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Opća gastroenterološka ambulanta

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

Odjel za nuklearnu medicinu

Ordinacija za osteoporozu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Peritonejska ordinacija

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

Day Hospital

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dnevna bolnica

Zavod za hematologiju

Dnevna bolnica

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dnevna bolnica

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dnevna bolnica

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dnevna bolnica

Zavod za pulmologiju

Dnevna bolnica

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dnevna bolnica

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za neurologiju

Dnevna bolnica

Zavod za očne bolesti

Dnevna bolnica

Zavod za urologiju

Dnevna bolnica

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Dnevna bolnica

Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

Diagnostics

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za invanzivnu i intervencijsku kardiologiju

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dijagnostika

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dijagnostika

Zavod za pulmologiju

Dijagnostika

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dijagnostika

Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Dijagnostika

Zavod za neurologiju

Dijagnostika

Zavod za očne bolesti

Dijagnostika

Zavod za urologiju

Dijagnostika

Djelatnost za dermatovenerologiju

Dijagnostika

Odjel za nuklearnu medicinu

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

Zavod za pulmologiju

Odjel invazivne, intervencijske i funkcionalne pulmološke dijagnostike

Zavod za nefrologiju i dijalizu

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Klinički zavod za patologiju i citologiju

Odjel za imunohistokemijsku i molekularnu tkivnu dijagnostiku

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Prikaži

Infirmaries

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

More information >
Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

More information >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

More information >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

More information >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulanta za štitnjaču

More information >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

More information >
Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Ambulante

More information >
Odjel za torakalnu kirurgiju

Ambulante

More information >
Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Ambulante

More information >
Zavod za hematologiju

Ambulante

More information >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Ambulante

More information >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Ambulante

More information >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

More information >
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Ambulante

More information >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Ambulante

More information >
Klinika za psihijatriju

Ambulante

More information >
Zavod za pulmologiju

Ambulante

More information >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulante

More information >
Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Ambulante

More information >
Zavod za intenzivnu medicinu

Ambulante

More information >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Ambulante

More information >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

More information >
Zavod za neurokirurgiju

Ambulante

More information >
Zavod za neurologiju

Ambulante

More information >
Zavod za očne bolesti

Ambulante

More information >
Zavod za urologiju

Ambulante

More information >
Zavod za abdominalnu kirurgiju

Ambulante

More information >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Ambulante

More information >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Ambulante

More information >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulante

More information >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Opća gastroenterološka ambulanta

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

More information >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

More information >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

More information >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

More information >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ordinacija za osteoporozu

More information >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

More information >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

More information >

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

More information >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Peritonejska ordinacija

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

More information >

Day Hospital

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za hematologiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dnevna bolnica

More information >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za pulmologiju

Dnevna bolnica

More information >
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za neurologiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za očne bolesti

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za urologiju

Dnevna bolnica

More information >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Dnevna bolnica

More information >
Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

More information >

Diagnostics

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca

More information >
Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

More information >
Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za invanzivnu i intervencijsku kardiologiju

More information >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dijagnostika

More information >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika

More information >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dijagnostika

More information >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dijagnostika

More information >
Zavod za pulmologiju

Dijagnostika

More information >
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dijagnostika

More information >
Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Dijagnostika

More information >
Zavod za neurologiju

Dijagnostika

More information >
Zavod za očne bolesti

Dijagnostika

More information >
Zavod za urologiju

Dijagnostika

More information >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Dijagnostika

More information >
Odjel za nuklearnu medicinu

Dijagnostika

More information >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

More information >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

More information >
Zavod za pulmologiju

Odjel invazivne, intervencijske i funkcionalne pulmološke dijagnostike

More information >
Zavod za nefrologiju i dijalizu

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

More information >
Klinički zavod za patologiju i citologiju

Odjel za imunohistokemijsku i molekularnu tkivnu dijagnostiku

More information >
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

More information >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

More information >