Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Radionica  o osobama s posebnim potrebama- autizam

Tečaj “Kako pružiti kvalitetnu skrb osobama s posebnim potrebama“ u organizaciji KB Dubrava i Udruge za autizam – Zagreb održao se 05.11.2021.  i  17.05. 2022. godine  od 12,00  – 16,30 u amfiteatru KB Dubrava.

Tečaj je namijenjen  svim zdravstvenim i ne zdravstvenim djelatnicima koji dolaze u kontakt sa pacijentima.

Cilj ove edukacije je senzibilizacija zdravstvenih  djelatnika koji  se na svom radnom mjestu susreću s osobama iz spektra autizma a ponekad ih nesvjesno svojim pogrešnim reakcijama dovode  u nepovoljan položaj. Kroz iskustvo i znanje relevantnih  profesionalaca o primjerenom načinu  pristupanja  osobama iz spektra autizma mogu se izbjeći mnoge frustracije i nepoželjna ponašanja te značajno poboljšati kvaliteta života osoba s autizmom i njihovom obitelji.

Udruga za autizam-Zagreb realizirala je svoju višegodišnju ideju, akciju „Budi  AUT…“ kojom se  na vrlo dojmljiv (atraktivan), inovativan način predočava senzorno iskustvo osobe s autizmom. KB Dubrava i UAZ njeguju višegodišnju suradnju. Ravnatelj KBD prof. dr. sc. Ivica Lukšić podržava Projekt i rad UAZ te se prigodnim riječima podrške obratio skupu i medijima prije početka tečaja 05.11.2021. godine.

Postavljanjem instalacije koja tehnički i sadržajno  simulira sličan doživljaj podražaja iz okoline na osobu s autizmom  pruža  se prilika svakoj osobi da neposredno doživi senzornu preopterećenost i disfunkciju koja je jedna od značajki autizma.

Voditelji tečaja su Igor Ružić, predsjednik Udruge za autizam UAZ  i Dubravka Grgurić, dipl. med. techn. ispred KB Dubrava. Nikola Tadić, programski koordinator UAZ predstavio je program Udruge. Predavači: doc. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar i mag. rehab. educ. Sanja Aguila Munoz iz Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Iz Udruge za autizam Anita Dražetić, roditelj i koordinator projektnih aktivnosti te Sandra Kolak, roditelj i medicinska sestra iznijeli su svoja iskustva. Kolegice Karmel Topolovec, bacc. med. techn. i Mirjana Filipović, medicinska sestra s Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta prezentirale su rad Prihvat radilišta za pripremu bolesnika sa autizmom.

U uvodnom dijelu predavanja  prezentirana su osnovna obilježja poremećaja iz spektra autizma. Sudionici su upoznati s uzrocima, prevalencijom te različitim načinima izraženosti autizma kod osoba. Izuzetno je važno da su medicinski djelatnici upoznati na koji način autizam može utjecati na funkcioniranje pojedinih osoba, te o različitosti između samih osoba s autizmom.

U predavanjima profesorica sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta dan je  poseban osvrt na rad s djecom, mladima i odraslim osobama te njihovim roditeljima (članovima obitelji).  Poseban naglasak je  na povezivanju obilježja autizma i teškoća koje bi osobe s autizmom mogle imati prilikom liječničkog pregleda.

U završnom djelu tečaja prezentirane  su prilagodbe potrebne osobama iz spektra autizma prije i tijekom liječničkog pregleda. Sudionici su imali uvid u metode i pristupe koji su prijeko potrebni osobama s autizmom kako bi ih se što bolje moglo pripremiti na njima često neugodne, nejasne pretrage. Na ovaj način  sami medicinski djelatnici  mogu uspješnije provesti potreban pregled.

Pacijent ima pravo dobiti obavijest na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijest u njima pristupačnom obliku.

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, br. 169/04, 37/08)

 

Pripremila: Dubravka Grgurić, mag. med. techn.

 

Počela edukacija djelatnika KB-a Dubrava o postupanju s osobama s autizmom

 

 

 

 

 

 

 

 

wave