Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

U Zavodu za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti obavlja se obrada i liječenje bolesnika s najsloženijim endokrinološkim bolestima. U stacionarnom dijelu Zavoda se nalaze 24 kreveta i apartman.
Zavod se sastoji od tri odjela:

  1. Odjel za dijabetes i bolesti metabolizma
  2. Odjel endokrinologije, jedinica za polikliničko-konzilijarnu djelatnost i dnevna bolnica
  3. Odjel kliničke farmakologije

U Zavodu su formirani sljedeći multidisciplinarni timovi:

  • Multidisciplinarni tim za bolesti štitnjače i doštitnih žlijezda
  • Multidisciplinarni tim za debljinu i barijatrijsku kirurgiju
  • Multidisciplinarni tim za metaboličke koštane bolesti

Djelatnici Zavoda sudjeluju u izvođenju diplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu iz predmeta Interna medicina, Klinička propedeutika i Hitna stanja u internoj medicini te poslijediplomske nastave iz Endokrinologije i Kliničke farmakologije. Prof. dr. sc. Maja Cigrovski Berković voditeljica je predmeta Endokrini tumori probavnog sustava i gušterače na poslijediplomskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić docent je u kumulativnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za internu medicinu. U Zavodu se provode specijalizacija i subspecijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije. Glavni mentor za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije u Kliničkoj bolnici Dubrava je izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić. U Zavodu se također izvodi nastava u sklopu Studija sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i Sveučilišta Sjever.