Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Godine 2001. dotadašnji Odjel za endokrinologiju KB Dubrava preimenovan je u Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma jer su ostvareni svi potrebni znanstveni i stručni uvjeti. U ožujku 2014. godine Zavodu se priključuje Specijalistički zavod za kliničku farmakologiju te se na taj način formira Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju. Od 2002. do 2013. godine pročelnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Velimir Božikov. Godine 2013. za pročelnika Zavoda izabran je prof. dr. sc. Dario Rahelić koji je tu funkciju obnašao do 2019. godine te je od tada pročelnik Zavoda izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić.