Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Načini izražavanja prigovora/pritužbe + -

  • Ljubaznom komunikacijom može se trenutno otkloniti i spriječiti nastajanje nezadovoljstva, stoga Vas molimo, da usmeni prigovor najprije uputite osoblju ustrojstvene jedinice (osoblju na odjelu, u ambulanti, na šalteru), glavnoj sestri/tehničaru ili voditelju jedinice na koju se prigovor odnosi.
  • upisom pritužbe u "Knjigu prigovora".
  • predajom pritužbe u Pisarnicu.
  • ulaganjem pritužbe u označeni sandučić koji se nalazi na ulazu pored šaltera za centralni prijem i otpust.
  • ispunjavanjem Web obrasca.

Obrazac za prijavu pritužbe pacijenta (pdf) (dostava putem pošte/osobna predaja).

Rokovi za rješavanje prigovora/pritužbe + -

Pisani odgovor na pritužbu podnositelju će biti upućen u zakonskom roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti podnositelj će biti obaviješten da je pritužba u postupku rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka.

OSTALA PRAVA PACIJENATA + -

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama imate pravo uputiti pritužbu na slijedeće adrese:

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Telefon: (01) 460 7555

Telefaks: (01) 467 7076

E-mail: pitajtenas@miz.hr

Bijeli telefon

Telefon: (0800) 200 063 (besplatni telefon)

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

Draškovićeva 15, 10 000 Zagreb

povjerenstvo.prava-pacijenata@zagreb.hr

Anonimne i nepotpune pritužbe će se razmotriti, ali se na njih neće odgovarati.