Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //
Načini izražavanja prigovora/pritužbe + -

 • Podnositelj može prigovor ili pritužbu izraziti na slijedeće načine: izjavom osoblju ustrojstvene jedinice (osoblju na odjelu, u ambulanti, na šalteru…) na koju se prigovor odnosi.
 • izjavom glavnoj sestri ili voditelju jedinice na koju se prigovor odnosi.
 • upisom pritužbe u "Knjigu prigovora".
 • izravnim obraćanjem u Ured ravnatelja. Prigovor/pritužba priopćava se ili uručuje tajnici ravnatelja ili osobno članu Ureda (ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo).
 • predajom pritužbe u Pisarnicu.
 • ulaganjem pritužbe u označeni sandučić koji se nalazi na ulazu pored šaltera za centralni prijem i otpust.
 • ispunjavanjem Web obrasca.
 • predajom pritužbe putem e maila na adresu ravnatelj@kbd.hr.

Obrazac za prijavu pritužbe pacijenta (pdf) (dostava putem pošte/osobna predaja).

Rokovi za rješavanje prigovora/pritužbe + -

Pisani odgovor na upućenu pritužbu podnositelju će biti upućen u zakonskom roku od najkasnije 8 (osam) dana od dana zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti biti ćete obaviješteni da je pritužba u postupku rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka.

Preostali načini podnošenja prigovora/pritužbe + -

Ukoliko niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti kod ministra, nadležne komore (ukoliko se radi o prigovoru na rad ili ponašanje medicinske sestre/tehničara nadležna je Hrvatska komora medicinskih sestara, a ukoliko se radi o prigovoru na rad ili ponašanje liječnika nadležna je Hrvatska liječnička komora), odnosno kod nadležnog suda.

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Telefon: (01) 460 7555

Telefaks: (01) 467 7076

E-mail: pitajtenas@miz.hr

Bijeli telefon

Telefon: (0800) 200 063 (besplatni telefon)