Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //

Ultrazvuk vrata

Pretrage:

 • pregled štitnjače
 • pregled paratireoidnih žlijezda
 • pregled žlijezda slinovnica
 • pregled limfnih čvorova vrata

Ultrazvuk vrata se koristi za:

 • pregled strukture štitnjače i paratireoidnih žlijezdi, žlijezda slinovnica i limfnih čvorova
 • analizu čvora ili ciste štitnjače i utvrđivanje potrebe za daljnjom obradom
 • praćenje veličine i karakteristika čvora ili ciste štitnjače

Upute za pacijente:
Ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se stvaraju slike unutrašnjosti tijela uz korištenje ultrazvučnih valova. Za ultrazvučni prikaz ne koristi se ionizirajuće zračenje te je metoda u potpunosti sigurna za sve, uključujući trudnice. Tijekom pregleda liječnik koristi sondu koja šalje i prima ultrazvučne valove. Kada se sonda postavi na tijelo pod određenim kutom i na određenom mjestu, ultrazvučni valovi se probijaju kroz površinu tijela te ulaze u unutrašnjost. Ovdje se odbijaju ili prigušuju te se vraćaju na površinu tijela gdje ih ultrazvučna sonda ponovno bilježi. Ovako zabilježeni valovi prikazuju se na ekranu ultrazvučnog uređaja kao slika.

Kako se mogu naručiti na pretragu?
Možete se naručiti isključivo uz uputnicu Vašeg liječnika obiteljske medicine.

Što je potrebno donijeti na pretragu?
Potrebno je donijeti raniju medicinsku dokumentaciju.

Priprema:

 • Nije potrebna posebna priprema za pretragu.
 • Bolesnik ne mora biti natašte.
 • Potrebno je doći u udobnoj odjeći koja se može raskopčati ili jednostavno skinuti da se oslobodi područje koje se pregledava.
 • Ultrazvučni valovi ne mogu oštetiti plod. Pretraga je sigurna za trudnice.

Izvođenje pretrage
Tijekom pretrage pacijent je u ležećem položaju, glave blago zabačene straga. Nakon pozicioniranja glave u pravilan položaj za izvođenje pregleda, liječnik ili medicinsko osoblje aplicira ultrazvučni gel na površinu tijela koja se pregledava. Liječnik zatim prisloni ultrazvučnu sondu na mjesto pregleda te, prelazeći sondom preko određenih dijelova vrata, izvršava pretragu.

Što se može očekivati nakon pretrage?
Nakon pretrage nema zapreke za uobičajene aktivnosti.

Citološka punkcija štitnjače pod kontrolom ultrazvuka
Citološka punkcija štitnjače pod kontrolom ultrazvuka tipično se koristi za:

 • utvrđivanje prirode čvora u štitnjači
 • odluku o daljnjem liječenju bolesti štitnjače

Upute za pacijente:
Citološka punkcija štitnjače pod kontrolom ultrazvuka dijagnostička je metoda kojom se pomoću tanke igle dobiva uzorak stanica štitnjače (punktat). Punktat se potom šalje na citološku analizu radi utvrđivanja radi li se o normalnom tkivu, upali ili dobroćudnom odnosno zloćudnom tumoru štitnjače. Ovo je najpouzdaniji dijagnostički postupak za procjenu prirode čvora u štitnjači i za donošenje odluke o daljnjem operativnom ili konzervativnom liječenju bolesti štitnjače.

Kako se mogu naručiti na pretragu?
Možete se naručiti isključivo uz uputnicu Vašeg liječnika obiteljske medicine, prema preporuci specijalista koji je indicirao citološku punkciju.

Što je potrebno donijeti na pretragu?
Potrebno je donijeti raniju medicinsku dokumentaciju.

Priprema:

 • Prije izvođenja pretrage, pacijenti liječeni antikoagulantnom terapijom trebali bi se konzultirati s nadležnim liječnikom obiteljske medicine.
 • Bolesnik ne mora biti natašte.
 • Potrebno je doći u udobnoj odjeći koja se može raskopčati ili jednostavno skinuti da se oslobodi područje koje se pregledava.

Izvođenje pretrage
Tijekom pretrage, pacijent je u ležećem položaju, glave blago zabačene straga. Punkcija se izvodi tankom iglom pod kontrolom ultrazvuka pri čemu ultrazvučna sonda omogućuje praćenje položaja igle. Bol pri izvođenju citološke punkcije pacijenti opisuju kao jednaku ili čak manju od boli pri uobičajenom vađenju krvi te lokalna anestezija nije potrebna. Nakon što se punkcijom dobije adekvatan uzorak stanica štitnjače, on se razmaže na predmetno stakalce i šalje u citološki laboratorij na obradu i analizu koju vrši specijalist citolog.

Što se može očekivati nakon pretrage?
Nakon pretrage nema zapreke za uobičajene aktivnosti. Vrlo rijetko se kod nekih osoba može pojaviti manji hematom (modrica, potkožno krvarenje) kao i kod običnog vađenja krvi.