Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditelj odjela:

Glavna sestra odjela:

Odjelni liječnici:

Odjelne medicinske sestre i tehničari:

 • Davor Lukarić, mt.
 • Anita Botić, ms.
 • Mara Ćavarušić, ms.
 • Nikolina Glogovšek, bacc. med. tehn
 • Paula Keblar, bacc. med. tehn
 • Ružica Lovrić, bacc. med. tehn
 • Gordana Matić, ms.
 • Danijel Nožarić, bacc. med. tehn
 • Dubravka Sunko, bacc. med. tehn
 • Mateja Šolić, bacc. med. tehn

Kontakt:

 • telefon: (01) 290 2542
 • vrijeme telefonskih informacija o hospitaliziranim bolesnicima 14.00 – 15.00 h
 • vrijeme posjeta 15.00 – 16.00 h

Odjel za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju unutar Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, Kliničke bolnice Dubrava, usredotočen je na pružanje visokokvalitetne i posebno prilagođene zdravstvene skrbi, osobito pacijenata s uznapredovalim zatajivanjem srca. Temeljne aktivnosti ovog odjela uključuju:

 1. Dijagnostičke i terapijske metode za liječenje akutnog i kroničnog zatajivanja srca
  Pružamo sve standardne i specijalizirane dijagnostičke i terapijske postupke karakteristične za kardiološku sveučilišnu ustanovu. FUnkcioniramo kao tercijarni hub u sklopu hub and spokes koncepta
  • Ehokardiografija, transezofagealna ehokardiografija, farmakološka i dinamička stres ehokardiografija
  • Biopsija miokarda
  • Analize biomarkera (NT-pro-BNP, Galektin 3)
  • MR srca/CT/SPECT (s i bez kontrasta, te pregledi pod stresom).
  • Multidisciplnirani pristup u suradnji s drugim specijalnostima, u prvom redu kardijalnom kirurgijom – Heart Team
  • probir i upućivanje na implantaciju resinkronizacijske terapije i elektorfiziološko testiranje u suradnji s Odjelom za arimtije te Odjelom za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca
  • probir, obrada i priprema bolesnika za strukturne intervencije na srcu (TAVI, MitraClip)

2. Procjena i briga o pacijentima s uznapredovalim zatajivanjem srca
• Posebne metode za postavljanje dijagnoze i procjenu kod pacijenata sa sumnjom na uznapredovalo zatajivanje srca.
• Optimizacija medikamentozne terapije
• Mehanička cirkulacijska potpora u suradnji s Koronarnom jedinicom i sa Zavodom za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju
• Probir i priprema bolesnika za napredne metode liječenja

3. Priprema za transplantaciju srca
• Odjel se bavi pripremom pacijenata s uznapredovalim zatajivanjem srca za transplantaciju srca. Ovaj proces uključuje temeljitu evaluaciju pacijenata, utvrđivanje prikladnosti za transplantaciju, i pružanje svih potrebnih priprema kako bi se osigurala uspješna i sigurna transplantacija srca u suradnji sa Zavodom za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju.
• Transplantacija srca danas omogućava izvrsno dugoročno preživljenje bolesnika i predstavlja zlatni standard u liječenju kroničnog zatajenja srca bolesnika kojima je očekivano trajanje života ograničeno na godinu dana ili manje, unatoč optimalnoj medikamentoznoj terapiji ili bolesnika koji nisu dobri kandidati za konvencionalno kirurško liječenje srčane bolesti.

4. Praćenje nakon transplantacije srca
• Nakon što se pacijentima izvrši transplantacija srca, odjel pruža kontinuiranu skrb i praćenje kako bi se osiguralo da se novo srce uspješno integrira i da se pacijent brzo oporavi. Postoperativna skrb uključuje praćenje funkcije srca, imunosupresivnu terapiju i prevenciju komplikacija.
• Liječenje odbacivanja presatka

5. Priprema za implantaciju crpke za trajnu mehaničku cirkulacijsku potporu lijeve klijetke – LVAD (engl. left ventricular assist device)
• LVAD ili „umjetno srce“ je medicinski uređaj koji se koristi za podršku pacijentima s teškim zatajivanjem lijeve klijetke srca. Odjel za kardiomiopatije i zatajivanje srca u suradnji sa Zavodom za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju pruža pacijentima ovu naprednu terapiju, uključujuči pripremu prije te praćenje nakon implantacije, prati njihov napredak prilagođavajući postupke prema njihovim potrebama. Primjenjuje se kod bolesnika koji ne reagiraju na optimalnu medikamentoznu terapiju kao premoštenje do transplantacije srca (eng. bridge–to–transplantation), kao premoštenje prema ozdravljenju (eng. bridge–to–recovery) ili kao trajna terapija (eng. destination therapy).
• Prvi uređaj za dugotrajnu potporu cirkulaciji u Hrvatskoj ugrađen je 30. 10. 2008. u Kliničkoj bolnici Dubrava. Program mehaničke potpore cirkulaciji u Kliničkoj bolnici Dubrava pokazao se kao izvrsna i neophodna nadopuna razvijenom programu transplantacije srca u sklopu cjelovitog liječenja kroničnog zatajenja srca.

6. Genetsko testiranje za kardiomiopatije
• Genetska testiranja, panel za kardiomiopaitje
• Obiteljski screening i genetsko savjetovanje

7. Dijagnostika i liječenje plućne hipertenzije
• Odjel se također bavi dijagnosticiranjem i liječenjem plućne hipertenzije, što je stanje karakterizirano povišenim tlakom u plućnim arterijama. To uključuje upotrebu različitih metoda za precizno utvrđivanje dijagnoze i primjenu odgovarajućih terapija
• Odjel provodi dijagnostiku i liječenje CTEPH-a (kronična tromboembolijska plućna hipertenzija), što je ozbiljna komplikacija koja nastaje kao posljedica ponavljajućih plućnih embolija. Terapijski pristup prilagođava se individualnim potrebama pacijenata.

8. Bolesti koje su fokusu dijagnostike i liječenja na odjelu uključuju:
• Akutno i kronično srčano zatajivanje
• Koronarna bolest srca
• Kardiomiopatiju uzrokovanu amiloidozom
• Morbus Fabry-Anderson
• Morbus Danon
• Hipertrofična kardiomiopatija
• Dilatativna kardiomiopatija
• Restriktivna kardiomiopatija
• Aritmogena kardiomiopatija desne klijetke
• Peripartalna kardiomiopatija

Korisne informacije:

 • Odjel za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju nalazi se na 4. katu glavne zgrade KB Dubrava, na južnom krilu zgrade. Pristup odjelu je moguć stepenicama ili dizalom.

Klinički rezultati odjela (grafički prikaz – broj mjesečnih prijema, prosjek ležanja pacijenata na odjelu).

Kaplan Meierova krivulja preživljenja nakon transplantacije srca u bolesnika indiciranih na kardiologiji KBD od 2000. do studenog 2023.

Očekivano preživljenje: 11 godina
1 godina 83,2%
5 godina 74,7%
10 godina 53,0%