Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Specijalisti maksilofacijalne kirurgije:
prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
izv. prof. dr. sc. Emil Dediol, dr. med., subspecijalist  plastične kirurgije glave i vrata
doc. dr. sc. Željko Orihovac, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med., specijalist otorinolaringologije, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
dr. sc. Koraljka Hat, dr. med., subspecijalistica plastične kirurgije glave i vrata
dr. sc. Matija Mamić, dr. med.
dr. sc. Marko Tarle, dr. med.
Igor Čvrljević, dr. med., subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Mia Lorencin Bulić, dr. med.

Specijalisti oralne kirurgije:
prof. dr. sc. Berislav Perić, dr. med. dent.
izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Josip Biočić, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Ivan Zajc, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Ivan Salarić, dr. med. dent.
doc. dr. sc. Petar Đanić, dr. med. dent.
dr. sc. Lovro Grgurević, dr. med. dent.
Dinko Knežević, univ. mag. med. dent.
Ante Miličević, dr. med. dent.

Specijalist endodoncije s restaurativnom stomatologijom / specijalist dječje stomatologije:
Marina Debeljak, dr. med. dent.

Specijalist protetike:
dr. sc. Goran Batinjan, dr. med. dent.

Specijalist ortodoncije:
Pjetra Karlović, dr. med. dent.

Specijalizant ortodoncije:
Marija Kolak Spajić, dr. med. dent.

Specijalizanti maksilofacijalne kirurgije:
Boris Kos, dr. med.
Marko Lagančić, dr. med.

Sestrinstvo

Magistre sestrinstva:
Suzana Horvatić, Ana Lukačević, Barbara Raković, Vesna Živko

Sveučilišni prvostupnici sestrinstva:
Nevenka Barač, Valentina Dučkić, Valentina Dušak, Silvija Foršek, Jasna Fuček, Petra Hedžet, Kristina Horak, Antonija Husnjak, Nikolina Jovičić, Zejneba Kovačević, Andrea Miloš, Nada Tadić, Karmela Topolovec, Antonija Željezić, Fabijan Župančić

Viši dentalni tehničar:
Marija Muravec Seferagić

Medicinske sestre/tehničari:
Janja Arlović, Marinela Bilić-Nosić Natalija Canklin,  Magdalena Čapek,  Mirjana Filipčić,  Ivana Filipović, Irena Gašpar, Sanjica Hojka, Sanja Jagić, Nikolina Karamatić, Snježana Kolevski, Tatjana Kriste, Tanja Krvarić, Vesna Kudrna, Paul Lovrić, Nada Madžarić, Martina Maleković, Dora Pekez, Katica Skender,  Marko Šestak, Katarina Zeko, Ivana Žerebni

Dentalni tehničari:
Laura Draženović, Zoran Mlinarić, Iva Venne

Bolničari i pomoćni djelatnici:
Davorka Božek, Ivana Dumenčić, Stana Maras, Nada Medved, Snježana Potočić, Branka Rajić

Administracija:
Lucija Ražnjević, mag. philol. angl. – tajnica Klinike
Željka Badel, Blaženka Cindrić, Snježana Cvetnić, Gordana Jovanović, Katarina Krković, Snježana Puklek

wave